Fabrico: Дигитализация на процесите по техническо обслужване в завод за опаковки

Софтуерът за управление на обслужването и ремонта на производствени активи - Fabrico е решение, което намалява риска от пропускане на основни дейности по обслужването на машините, намалява броя на извънредни ремонти и непредвидено неопоретивно време. 

Основната му функция е система за управление на задачите по регулярно обслужване и планови и извънредни ремонти на производствени машини, като осигурява проследяване на ключови дейности, създава култура на отчетност и дава сигурност на ръководството. Има различни възможности за прецизиране, ISO отчети, работни карти за ремонтния център, склад за резервни части и различни статистики и справки.

Наше проучване показа, че над 75% от производствните предприятия в страната все още следят ключова информация за поддръжката на машините без специализиран софтуер, което носи рискове за целия производствен процес. Ще разкажем за опита на една от компаниите, които интегрираха и използват успешно Fabrico

Клиентът: Завод за полиетиленови опаковки

Казусът: Организацията на техническия отдел в завода с 500 служители е разделен по цехове, като всеки от тримата ръководители на техническата поддръжка отговаря за обслужването на един или два цеха. До момента проследяването на обслужването е извършвано чрез попълване на писмени заявки в бланки, съгласувани с одиторите по ISO. Един от техническите ръководители е използвал Excel.

Интеграцията: За служителите, свикнали да попълват всичко на хартия новата система звучеше трудна и несигурна: “Дали няма да изтрия нещо и да загубим всички данни? На хартията поне знаем, че ги има”. Отделихме време няколко пъти да говорим с екипа в тази посока и те сами стигнаха до извода, че на практика никога не са търсили сервизна история в тези документи, защото е трудно да бъде открита в хартиени папки. Имали са случаи на стартиране на ремонт, за който се оказва, че липсва необходима част, което забавя не само техническия екип, но и самото производство, именно затова складът за резервни части беше един от важните елементи на интеграцията. Служителят, който работеше с Excel, беше първият, който започна да ползва системата активно, а останалите го последваха. Казваше, “Аз мислех, че е сходен с Excel, но Fabrico е светлинни години пред него - изключително удобно и направено точно за нашия отдел.”

Ползите: Екипът на завода вижда основните плюсове на Fabrico в няколко направления:


Fabrico облачна услуга, базирана на модули, което позволява всяка инсталация да бъде индивидуализирана към конкретните нужди на всеки клиент. Ако все още нямате такова решение във Вашето производство, можете да се свържете с нас
 

Този сайт използва "бисквитки". Оставайки на него, Вие се съгласявате с това. Приемам