Непланираното неоперативно време в производството - колко струва наистина?

Непланиран престой са всички неочаквани спирания, които се случват по време на производството. Такъв престой възниква без предизвестие и може да продължи дълго време като по този начин води до загуба на приходи. Тези непланирани прекъсвания на производствения процес изяждат часове в работния ден и на екипа и неизбежно водят до загуби и повече разходи.
Авариите възникват по различни причини, дори в добре организираните производства, дори авариите да са сведени до минимум, те съществуват. Времето, необходимо за коригиране на неизправността, е в пряка връзка с наличието на необходими материали за поправка, както и разполагането с квалифициран персонал, който да реагира навреме. Тези непланирани спирания се превръщат директно в загуба на приходи. Всеки момент, в който машина не работи, без това да е планирано, е загуба на приходи.

Някои от основните загуби се изразяват в:

Колко е важен фокусът върху персонала на фабриката?
Нематериалните разходи за престой в производството са по-малко очевидни, тъй като са по-малко конкретни. Голяма част от тези разходи са фокусирани върху взаимоотношенията на работната сила в определена среда и как взаимодействат хората и машините. Ето някои примери: Изчисляване на истинската цена на престоя
Истинските разходи за престой в производството се определят от въздействието на прекъсването върху служителите и производителността. Чрез идентифициране на разходите за престой на служителите, както и разходите за загуба на поръчки, производителите могат да изчислят конкретната цена на непланираното оперативно време.
Има много причини, поради които разбирането на разходите за престой е важно за оптимизирането на ежедневните операции през цялото производство. Разбирайки значението на разходите за престой, производителите могат да вземат решения, основани на данни, с увереност. Оперативните екипи могат да избегнат ненужни разходи и могат да се предприемат превантивни действия, за да се избегнат значителни количества непланирано оперативно време.
Един от популярните начини за изчисление на цената на 1 ден престой е по следната формула - пропусната печалба за ден /при 8 часова смяна/ + разходи за служителите /тяхната почасова ставка и процент на неработещи служители, заради авария/ = общо загуби за само 1 ден престой

Как да намалим непланираното оперативно време в производството?
Проучване на GE за петролната и газовата индустрия установи, че само 24% от глобалните оператори, които са участвали, описват стратегията си за поддръжка като „прогнозна“ или подход, който се основава на ефективното и ефикасно събиране и управление на данни и анализи. Най-разпространените стратегии, използвани от участниците в изследването, са реактивният подход и плановият подход.
Основните характеристики на всеки от тези подходи по отношение на непланирано оперативно време можем да обобщим по следния начин: Съчетани с допълнителните разходи за ремонт, труд, транспорт и оборудване, реактивните и планираните подходи водят до загуби от 60 милиона долара годишно. Предсказуем /Predictive/ подход за мониторинг на данни намалява тези загуби с близо 40%. Силата на прогнозните данни и анализи, водят до значително намалено количество неоперативно време, което може да се види в производствения завод.

Как да изберем платформа за наблюдение на престоя?
Перфектното решение за намаляване на непланираното оперативно време, трябва да съчетава както мониторинг в реално време така и прогнозен анализ. Мониторингът в реално време позволява на производствените компании да имат достъп до производствените данни в реално време. Позволява ви да видите къде може да се получи пречупване в производствената линия, защо се е случило, кога се е случило и много други. Машинното обучение и прогнозната аналитика позволяват предсказване и предотвратяване на проблеми, като алармират оператори или инженери навреме, така че те да могат незабавно да предприемат коригиращи действия, което в крайна сметка ще струва 15 минути престой срещу 5 часа непланирано оперативно време в бъдеще.
Решенията за изчисляване на престой са полезни в много производствени индустрии днес. Fabrico помага на редица индустрии да ограничат непланирания престой чрез използването на машинно обучение и прогнозни анализи. Решението е лесно за ползване и направено да носи полза както на работниците и операторите, така и на управлението, което лесно може да следи всички операции. Ние от Fabrico се стремим да дадем лесен за използване инструмент, с който да се предотврати непланираното оперативно време, като това води до спестяване на огромно количество пари от загубени приходи, поради авария или пропуснато обслужване на машините. Свържете се с нас за повече информация или демо.
 

Този сайт използва "бисквитки". Оставайки на него, Вие се съгласявате с това. Приемам