Menu
Генериране на повтаряеми задачи

С помощта на Fabrico можете да създавате групи от периодични задачи, които да се повтарят по график на определен интервал. Повтарящите се задачи се разграничават визуално в интерфейса, а в календара и различните екрани могат да се филтрират лесно, за да се добие пълна представа за процеса на превантивна поддръжка.

Генериране на повтаряеми задачи
Интелигентно планиране на периодичността на задачите

Периодичните задачи могат да се повтарят на дневна, седмична или месечна база. Fabrico предлага възможност да се планира всеки детайл във връзка с правилото за периодичност като конфигуриране на първа дата, последна дата, толеранс, тип на периода, честота на повтаряне и други.
Можете да планирате задачите да се повтарят веднъж на два месеца всеки втори вторник на месеца!

Интелигентно планиране на периодичността на задачите
Преглед на всички периодични задачи

С помощта на филтър за група от задачи можете да добиете цялостна представа за всички периодични задачи, планирани за изпълнение  на поддръжката за дадена машина.

Преглед на всички периодични задачи
Анализирайте данните чрез специални отчети

Функционалностите за превантивна поддръжка на Fabrico позволяват да проследявате състоянието на оборудването във времето.
Това спомага да се идентифицират потенциални пречки преди да се превърнат в проблеми и да вземате информирани решения по планирането на задачите за превантивна поддръжка.

Анализирайте данните чрез специални отчети
Проверете годишния план за превантивна поддръжка

Този отчет предоставя ценна информация за историята на поддръжката на всеки актив и може да ви помогне да вземете инфомирани решения, базирани на точни данни, за бъдещите графици за поддръжка.

С този отчет можете да гарантирате, че всички активи се поддържат правилно и редовно, като намалите риска от неочаквани спирания и престои.

Проверете годишния план за превантивна поддръжка

Често задавани въпроси

What is a preventative maintenance system?

A preventative maintenance system is software for planned maintenance that identifies potential issues in equipment, machinery or infrastructure before they lead to costly failures.

What is the major goal of preventive maintenance?

The major goal of preventive maintenance is to proactively maintain equipment to prevent failures, increase uptime and extend assets' lifespan.

What are AM and PM maintenance?

Autonomous maintenance (AM) assigns the responsibility for equipment maintenance to operators. Preventive maintenance (PM) is conducted by maintenance workers.

How can Fabrico CMMS preventive maintenance reduce costs?

Our CMMS software helps reduce costs by automating maintenance activities, optimising repair expenses and reducing costly downtime. It enables maintenance teams to streamline their processes and increase productivity, leading to significant cost savings in the long run.

How user-friendly is Fabrico's preventive maintenance software?

Our preventive maintenance software is extremely easy to use, with a simple and intuitive interface. It offers a seamless user experience whether monitoring asset conditions, creating work orders or accessing real-time data. Fabrico's simple maintenance program digitises regular maintenance task visibility, making it easy for technicians to track them.

Как мога да създам периодични задачи?

Фабрико предлага голяма гъвкавост по отношение на периода на повторение на задачите. Можете да планирате да се повтарят на дневна, седмична или месечна база с допълнителни настройки според периода.

Мога ли да определя предварително кога да спрат да се повтарят задачите.

Можете да определите предварително Крайна дата на групата. Този параметър ще ограничи последното повторение на задачи от тази група.

Does Fabrico CMMS offer a mobile app?

Yes, we offer a mobile app that provides on-the-go access to work orders and real-time updates. The app allows maintenance team members to stay connected and manage maintenance activities from anywhere, enhancing overall effectiveness. They also get instant notifications for preventive maintenance work tasks or emergency repairs straight to their assigned mobile device.

Can Fabrico preventive maintenance software help in minimising reactive maintenance?

Yes, Fabrico's online preventive maintenance software is designed to help minimise reactive maintenance (due to sudden equipment malfunctions). It automates maintenance requests and helps with work order management. By reducing unplanned downtime, businesses prevent expensive repairs and improve overall production efficiency.

Who needs preventive maintenance management?

Preventive maintenance management can be applied in many industries, including:

  • Manufacturing plants
  • Fast-moving consumer goods (FMCG)
  • Food and Beverages
  • Electronics
  • Pharmaceuticals
  • Textiles
  • Furniture
  • Machinery
  • Glass Manufacturing
  • Metal Manufacturing

Deploying preventive maintenance tracking software can help them streamline equipment maintenance processes and avoid production delays due to machine malfunctions.

How do I create a preventive maintenance plan?

You can use preventive maintenance software to facilitate the planning and execution of maintenance tasks. Such tools help you schedule maintenance activities, track work orders and generate reports for analysis.

Още се колебаете?
Нека ви убедим!
Още се колебаете?

Планирайте среща с нашите експерти, които ще Ви демонстрират софтуера или директно се регистрирайте за безплатния план на Fabrico.
Не се изисква въвеждането на кредитна или дебитна карта!

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на `бисквитки`, докато ползвате до този уебсайт. За да научите повече за това как `бисквитките` се използват и управляват, моля, вижте нашата Политика за поверителност и Декларация за Бисквитките