Menu
Топ 15 предимства на CMMS софтуера за оптимизиране на дейностите по поддръжка

Топ 15 предимства на CMMS софтуера за оптимизиране на дейностите по поддръжка

CMMS  (компютъризирана система за управление на поддръжката) е като сложен "мозък" зад операциите по поддръжка на машините на вашето предприятие.

Внедряването на CMMS се е превърнало в жизненоважен начин за много организации с големи активи да останат конкурентоспособни. Тя улеснява разпределението на ресурсите и намалява времето за престой и разходите.

В тази статия разглеждаме 15-те най-големи предимства на CMMS и защо тя е задължителна за оптимизиране на управлението на поддръжката.

Нека да разгледаме по-отблизо.

Топ 15 предимства на CMMS софтуера за оптимизиране на дейностите по поддръжка

Основни предимства на CMMS

CMMS носи множество предимства за компаниите, които се стремят да подобрят процесите си по поддръжка. Ето списък на основните предимства на CMMS:

1. Усъвършенствано планиране на поддръжката

 

Автоматизираният характер на CMMS означава, че фабрики, производствени предприятия, производствени съоръжения и други свързани предприятия могат усъвършенстват проследяването на изпълнението на задачите и производителността. Това е така, защото планирането е оптимизирано за пълния набор от задачи по поддръжката - от назначаването на правилния специалист за работа до това да се знае кога е точното време за сесията за поддръжка на определена машина.

2. Намален престой на машините

total downtime fabrico

Машините, които се развалят неочаквано, могат да причинят скъпоструващи проблеми на организацията. Те включват загубени часове труд, чакане за доставка на части (ако не са налични на склад) и спрени производствени процеси. Автоматизирана превантивна и прогнозна поддръжка значително улеснява ремонтите и проверките. Отделът за поддръжка може да зададе тригери, които да показват кога машините трябва да бъдат обслужвани, преди да са достигнали точката на повреда. Това гарантира оптимално време за работа за цялото оборудване.

3. Ефективни работни задачи

machine maintenance fabrico

Много производствени предприятия и фабрики все още разчитат на хартиени записи, електронни таблици в Excel и словесни инструкции. С автоматизирания процес на възлагане на задачи по поддръжката уменията на всеки член на екипа се използват възможно най-ефективно. Правилният специалист се разпределя за дадена задача в точното време. Допълнително предимство е намаляването на документите и ръчното сортиране.

4. По-лесно управление на документацията

CMMS предлага централизирана база данни, в която оторизираните членове на екипа имат достъп до всяка подробност за всяка машина. Когато техниците въведат данни за изпълнена задача за ремонт, базата данни се актуализира автоматично. Платформата синхронизира броя на резервните части, които са останали в склада. Тя също така съхранява данни за това какъв вид поддръжка е извършена на машината и кога. Така проследяването на целия процес на поддръжка става много по-ефективно.

5. Редуциране на натоварването на техниците с много инфомрация

Качването на подходящи изображения и ръководства заедно с работната задача ускорява процеса на поддръжка. Техниците имат достъп до цялата важна информация, включително процедурна документация и записи за предишни техническо обслужване.

6. Събиране на данни

Голямата база данни на CMMS е не само процедурна, но и аналитична. Тя може да изготвя доклади в реално време, които предоставят ключови показатели и информация, улесняващи вземането на решения. Освен това CMMS дава възможност на лицето, което взема решения, да получи достъп до исторически данни. Това помага да се оптимизират дейностите по поддръжка и да се идентифицират модели и области за подобрение.

7. Съответствие с регулаторните изисквания

В допълнение към вътрешните си разпоредби производствените предприятия трябва да спазват и външни регулаторни задължения. Примери за това са спазването на стандартите ISO, за да се отговори на изискванията на индустрията. Използването на CMMS прави процеса на одитиране по-лесен, тъй като нейните възможности за проследяване на данни могат да докажат спазването на нормативните изисквания. Системата дава достъп в реално време до цифров регистър на натрупаните задължения по поддръжката.

Финансови ползи от софтуера CMMS

Интегрирането на софтуера CMMS в дейността ви има и множество финансови ползи. Ето някои от тях:

8. Намаляване на разходи

Съкращаването на разходите е основна причина, поради която организациите избират да интегрират CMMS в своите операции. Когато планираната поддръжка се извършва навреме, разходите за поддръжка и ремонт се намаляват. Това води до по-ниски разходи за подмяна на оборудването. Оптимизирането на целия процес на поддръжка може да намали разходите и чрез намаляване на потреблението на енергия. По този начин организациите могат да имат по-малък отпечатък върху околната среда, което е добре за тяхната фирма и крайни резултати.

9. Увеличение на приходите

Производството е в основата на много фабрики и заводи. Въпреки това, когато една машина спре да работи, това може да означава часове на забавяне заради ремонта. Това може да доведе до огромни производствени загуби. Подобрената надеждност на машините може да противодейства на това предизвикателство и да гарантира, че изискванията на клиентите и крайните срокове се изпълняват навреме. Когато производството е оптимизирано и осигурява желаната продукция, приходите ще се увеличат в дългосрочен план, защото няма да търпите загуби поради чести повреди на машините.

10. Възвръщаемост на инвестициите (ROI)

CMMS системите могат да бъдат не само изгодни финансови, но и бързо да възвърнат инвестициите си. Спестяването на разходи и увеличаването на приходите могат да окажат значително влияние върху крайния резултат на предприятието. Заинтересованите страни, като например инвеститорите, ще видят много по-голяма стойност в рационализираните и ефективни решения, които са по-продуктивни и печеливши от старите начини, базирани на хартия и ръчно управление.

Предимства на CMMS за производствените индустрии

manufacturing machines
 

Предприятията, работещи в производствения сектор, могат да спечелят много от предимствата на CMMS. Нека разгледаме някои от тях по-долу.

11. Планиране на дейностите по поддръжка

Тъй като операциите по поддръжката не се извършват случайно, те трябва да бъдат планирани и да следват инструкциите на производителя за всяка машина. С помощта на CMMS планирането на тези операции става безпроблемно. Можете да зададете тригери, които да указват кога да се поддържа определена машина. Примери за задействащи фактори са показанията на измервателните уреди, изминаването на определен период от време, определен брой произведени продукти и т.н..

12. Подходящо техническо състояние на машините

Когато машините са годни за употреба, производството се превръща в поток от безпроблемни операции, които текат при максимален капацитет. С интегрираната в процесите на поддръжка CMMS можете да сте сигурни, че машините ви ще бъдат в добро техническо състояние. Когато те са поддържани навреме, няма да има престои и можете да разчитате на оптималната им производителност.

13. Намаляване на спешните ремонти

Неотложните ремонти спират дейността, което означава големи финансови загуби. Необходимостта често да поправяте неизправни машини е пагубна за дейността ви. Това се дължи на загубеното производствено време и липсата на резервни части, които трябва да изчакате. Със CMMS на една ръка разстояние можете да планирате задачите си по поддръжката преди да се наложи спешен ремонт. По този начин можете да попълвате предварително запасите си от резервни части, за да осигурите безпроблемно протичане на операциите. Това е добър начин да намалите финансовия риск във вашата организация.

14. Минимизирани загуби на приходи поради непланирани престои

Клиентите очакват от вас да доставят поръчаните от тях стоки навреме. Когато не сте в състояние да го направите, рискувате бизнес репутацията и финансовото си благополучие. Когато удовлетвореността на клиентите ви намалее, те е по-вероятно да се обърнат към конкуренцията. Системата CMMS ефективно организира вашата поддръжка планиране, така че да не се налага да се сблъсквате със загуба на клиенти, продукция или приходи.

15. Безпроблемна комуникация в екипа чрез мобилно приложение

Мобилното приложение на CMMS оптимизира информационните потоци, като осигурява незабавно взаимодействие между членовете на екипа по поддръжката. Екипите, които работят на различни обекти, могат да добре да комуникират своите изисквания и следователно да повишат производителността.

CMMS решението на Fabrico за промишлени дейности по поддръжката


Когато търсите софтуер за CMMS, разчитайте на Fabrico. С нас можете да получите:

✔ 10% увеличение на производствения капацитет

✔ 20% намаление на разходите за поддръжка

✔ Съкратено време за отчитане по ISO 9001:2015

✔ Удобно за потребителя управление на работните задачи

✔ Плавно сътрудничество в екип чрез мобилно приложение

✔ Увереност, че техническото състояние на машините е под контрол

✔ Значително намаляване на аварийните ремонти

✔ Намалени загуби на приходи от непланирани престои

Можем да ви помогнем да започнете пътуването си със CMMS, така че свържете се с нас днес. Нашият екип е готов да отговори на въпросите ви.

Заключение

Системата за управление на поддръжката (CMMS) е задължителна платформа за всеки бизнес с големи активи, изискващ редовна поддръжка на машини и оборудване. Той е незаменим инструмент за повишаване на оперативната ефективност, оптимизиране на поддръжката и намаляване на разходите.

Обмислете внедряването на CMMS за подобряване на управлението на поддръжката. Това ще доведе до по-малко повреди, по-голяма ефективност и по-добри финансови резултати за вашата организация.

Често Задави Въпроси

Как CMMS подобрява ефективността и ефикасността на поддръжката?

 

CMMS подобрява ефективността и ефикасността на поддръжката, като ограничава престоя на машините и подобрява работните процеси, производителността и комуникацията между членовете на екипа.

Коя е най-уникалната и мощна функция на CMMS?

 

Позволяването на безпроблемна превантивна поддръжка е най-силната страна на CMMS. Други функции, които допринасят за намаляване на времето за престой и аварийни ремонти, са:

 • Мобилно приложение
 • Календар за планиране на задачи
 • Незабавни известия
 • Работни карти
 • Скенери за QR кодове
 • Склад за резервни части
 • Съответствие с ISO

Как CMMS подобрява времето за работа?

 

Системата CMMS подобрява времето за работа, като гарантира, че всички машини, необходими в даден момент, са в изправност. Машините, които се нуждаят от рутинна поддръжка, се изваждат от инвентарния списък на машините за периода на поддръжка. Това гарантира, че операциите ви протичат гладко, без прекъсвания на работните процеси.

Може ли CMMS да спести пари на моята организация?

 

Да. CMMS може да намали разходите ви за поддръжка с 20%, като намали времето за престой и увеличи производствения капацитет на вашата организация.

Подходяща ли е CMMS за всеки отрасъл или размер на организацията?

 

CMMS е подходяща за широк кръг производствени отрасли с различна големина, включително електроника, автомобилостроене, химическа промишленост, минно дело, машиностроене, хранително-вкусова промишленост и др.

Може ли CMMS да помогне за управлението на инвентара?

 

Да. CMMS може да помогне при управлението на инвентара, например при управлението на резервни части и оборудване. Инструментът за инвентаризация ви позволява лесно да проследявате нови и използвани части за безпроблемно съхранение на активи.

Какви са ползите от CMMS за служителите?

 

CMMS има многобройни предимства за служителите. Те включват:

 • По-добри комуникационни потоци и обмен на информация
 • Намалена зависимост от хартиени и ръчни записи
 • По-добро приоритизиране на задачите
 • Повишена безопасност и намалени рискове
 • По-бърз достъп до информация за активите
 • По-бързо проследяване чрез мобилни CMMS приложения и смарт устройства
 • Подобрени работни процеси и производителност
 • По-добро управление на заявките за работа
 • Намаляване на извънредния труд

Как мога да започна с внедряването на CMMS в моята организация?

 

За да започнете да внедрявате CMMS във вашата организация, поръчайте демонстрации от компании, които предоставят CMMS услуги. Компетентни експерти ще ви запознаят с всеки детайл от тяхната система и ще отговорят на вашите въпроси. След това ще можете да направите информиран избор.

Свържете се и разговаряйте с нас във Fabrico. Ние ще ви запознаем с нашата лесна за използване и съобразена с изискванията на индустрията CMMS и ще ви помогнем да я интегрирате във вашата организация.

Последно от блога

Още се колебаете?
Нека ви убедим!
Още се колебаете?

Планирайте среща с нашите експерти, които ще Ви демонстрират софтуера или директно се регистрирайте за безплатния план на Fabrico.
Не се изисква въвеждането на кредитна или дебитна карта!

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на `бисквитки`, докато ползвате до този уебсайт. За да научите повече за това как `бисквитките` се използват и управляват, моля, вижте нашата Политика за поверителност и Декларация за Бисквитките