Menu
ВИДЕОТОН Груп

Дигитална трансформация чрез внедряване на Fabrico

Партньорството на VIDEOTON с Fabrico значително подобри оперативните възможности

Преминаването от ръчни към автоматизирани системи не само подобри ежедневните процеси, но също така стратегически стимулира по-доброто вземане на решения на всички нива в организацията.

Информация за клиента

Компания: ВИДЕОТОН Груп
Локации: България (част от VIDEOTON Holding ZRt., Унгария)
Специализации: Електромеханичен монтаж и електроника
Класиране: Топ 10 в Европа и Топ 30 в света сред независимите доставчици на услуги за производство на електроника

Предизвикателства

ВИДЕОТОН, се сблъска със значителна оперативна неефективност поради липса на дигитализация в техните производствени процеси. Преди внедряването на Fabrico, всички отчети, работни поръчки и анализи се обработваха ръчно с помощта на хартия и електронни таблици в Excel. Този традиционен метод на управление на операциите доведе до няколко предизвикателства:

 • Неефективна обработка на работните поръчки: Техниците записват подробности за ремонта на хартия, които след това се събират и управляват ръчно от супервайзорите, което води до забавяния и потенциални грешки.
 • Ежедневни оперативни срещи: Всяка сутрин техници и мениджъри отделяха по два часа в обсъждане на проблеми с машината и работния процес, което значително съкращаваше времето за продуктивна работа.
 • Липса на данни в реално време: Мениджърите нямаха информация в реално време за производителността на машината или ефективността на фабриката, което затрудняваше бързото вземане на информирани решения.
 • Непроследени запаси и разходи: Нямаше ясна видимост в склада за резервни части. Разходите за ремонти и използване на материали бяха неизвестни, което усложни бюджетирането и управлението на инвентара.

Решението

ВИДЕОТОН внедри Fabrico, за дигитализиране и рационализиране на техните производствени операции. Основните характеристики на решението Fabrico включват:

 • Дигитални работни карти: Преходът от хартиени към дигитални работни поръчки позволява по-бърза обработка и по-лесен достъп до необходимата информация за техниците.
 • Наблюдение в реално време: Мениджърите вече имат информация в реално време за целия производствен процес, включително подробни отчети за производителността на всяка машина и цялостното състояние на фабриката.
 • Ефективно отчитане: Анализите замениха хартиения носител и базираните на Excel процеси, като подобриха точността и наличността на данните.
 • Управление на инвентара и разходите: Fabrico предостави ясна видимост на разходите за ремонти използването на материали, позволявайки по-добро вземане на финансови и логистични решения.

Резултати

Внедряването на Fabrico трансформира операциите на ВИДЕОТОН, което води до значителни подобрения в ефективността и производителността:

 • Повишена производителност: Премахването на ежедневните срещи освободи допълнително време за техниците, позволявайки им да се съсредоточат повече върху производството, отколкото върху административните дискусии.
 • Подобрена оперативна ефективност: С цифрови работни поръчки и наблюдение в реално време, работният процес стана по-гладък 
 • Намалени разходи за поддръжка: Възможностите за подробно проследяване и отчитане на Fabrico помогнаха за намаляване на разходите за поддръжка, тъй като мениджърите вече могат да анализират и оптимизират разпределението на ресурсите и използването на материали.
 • Подобрено управление на инвентара: По-добрата видимост на складовите наличности и разходите за ремонт позволява по-ефективен контрол на инвентара и управление на бюджета.

Вижте как бизнесите се възползват

Още се колебаете?
Нека ви убедим!
Още се колебаете?

Планирайте среща с нашите експерти, които ще Ви демонстрират софтуера или директно се регистрирайте за безплатния план на Fabrico.
Не се изисква въвеждането на кредитна или дебитна карта!

European Union
Operational program
Fund of funds
ISO 9001
ISO 27001
ISO/IEC 20000-1
BASSCOM
Clutch
Forbes
BASSCOM
Clutch
ISO 20000-1
Awarded by Forbes
Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на `бисквитки`, докато ползвате до този уебсайт. За да научите повече за това как `бисквитките` се използват и управляват, моля, вижте нашата Политика за поверителност и Декларация за Бисквитките