Menu
Как да изработите план за превантивна поддръжка: ръководство стъпка по стъпка

Как да изработите план за превантивна поддръжка: ръководство стъпка по стъпка

Когато става въпрос за ремонт и поддръжка на промишлено или производствено предприятие, знаете, че следването на план за превантивна поддръжка е много важно за вашите операции.

Наричан още план за превантивна поддръжка, основната му цел е да поддържа вашите производствени процеси възможно най-безпроблемни и икономически ефективни. Но как да създадете програма за превантивна поддръжка и какви критерии трябва да имате предвид, когато се впуснете в този процес?

Нещо повече, какви са ползите от това начинание? В тази статия ще разгледаме лесните стъпки за създаване на планове за превантивна поддръжка, за да сте сигурни, че вашият бизнес работи възможно най-гладко.

Как да изработите план за превантивна поддръжка: ръководство стъпка по стъпка

Какво представлява превантивният план за поддръжка?

Когато става дума за машини и оборудване във вашия завод, знаете, че те са жизнената сила на вашите операции. Много организации обаче все още следват подхода на реактивна поддръжка, която се извършва след повреда на машина.

Това често означава, че когато една машина се повреди, други в последователността на конвейера или производствената линия също отпадат от работа. Това спиране на производствените процеси може да доведе до скъпи престои, тъй като множество машини трябва да спрат да работят, за да бъде ремонтирана дефектната. Това може да доведе до коригираща поддръжка за спешни ремонти.

Обратното на този подход е планираната превантивна поддръжка, която е проактивен подход за поддръжка. Това означава, че техниците по поддръжка, операторите и инженерите идват на място в завода или производственото съоръжение и периодично инспектират всички активи, като извършват редовна поддръжка. Целта на това е да се обърне внимание на потенциалните проблеми и повреди на оборудването, преди те да станат по-сериозни.

Например, ако машината е адекватно смазана или каналният филтър се почиства редовно чрез ефективна превантивна поддръжка, това означава по-малко очаквани механични повреди или запушвания, които биха могли да спрат производството.

Като такъв, план за превантивна поддръжка е систематичен и организиран подход, който изпълнява периодични и рутинни дейности по поддръжка като част от по-широка организационна стратегия, която гарантира, че състоянието на оборудването и активите се поддържа.

 

Как да създадете план за превантивна поддръжка

engineer working with Fabrico

 

Наличието на план за превантивна поддръжка е важно по много причини. Създаването и прилагането на такъв обаче, изисква търпение, далновидност и предварително планиране.

Като следвате правилните стъпки по отношение на начина, по който се изготвят плановете за превантивна поддръжка, можете да дадете на организацията ви преднина и да намалите ненужните разходи и престои, което може да доведе до организационна неефективност.

Имайки това предвид, по-долу представяме шест прости стъпки за създаване на вашия план за превантивна поддръжка.

1. Задайте приоритетни цели
 

Всяка организация има свои собствени приоритети и цели, когато става въпрос за ремонт и поддръжка. Трябва обаче сериозно да помислите за тях в дълбочина, за да можете ясно да идентифицирате организационните си цели.

Независимо дали става въпрос за повишаване на производителността чрез по-малко повреди и аварии на машината, улавяне на нередности, преди да се появят, или да се превърнат в проблем, или  да се гарантира, че вашият екип е правилно разпределен в множество задачи за ремонт и поддръжка, трябва да идентифицирате целите си и след това да ги приоритизирате.

Приоритизирането ще зависи от вашите специфични организационни изисквания. За някои може да е важно да се гарантира, че всички машини са добре смазани. За други приоритетите могат да включват гарантиране, че машините се поддържат по отношение на указанията и гаранциите на производителя на оригинално оборудване.

Каквито и да са целите ви, уверете се, че те са подредени по важност. Това означава първо да поставите тези нужди от ремонт и поддръжка, които биха могли да доведат до най-големите организационни смущения, а след това да работите надолу в списъка към по-малки приоритети, като смяна на електрически крушки и т.н.

2. Използвайте софтуер за превантивна поддръжка
 

Втората стъпка, след като сте задали приоритетните си цели, е да използвате софтуер за превантивна поддръжка. Често това се нарича компютъризирана система за управление на поддръжката (CMMS). Това, което тази система прави, е да се свърже с всички ваши машини и да ви помогне да определите къде трябва да се извършват аварийни ремонти или редовни ремонти и поддръжка.

Освен това, този софтуер може да ви помогне да управлявате инвентара си заедно с работните поръчки, които възлагате на техниците, а също така може да бъде голям тласък за производителността, защото всеки член на екипа ще знае точно върху какво да работи в даден момент.

Това често се подсилва от факта, че CMMS софтуерът изпраща известия до смарт устройства, като смарт часовници или смартфони, което означава, че екипите ще бъдат уведомени в реално време за това коя задача е приоритет в дадения момент.

Също така, когато издавате работни поръчки за техниците или екипите за поддръжка, можете да прикачите важна информация и документи, като графики, таблици, гаранции, инструкции за поддръжка на производителя, най-добри практики и други аспекти, за да сте сигурни, че те са напълно подготвени за текущата работа.

3. Разработване на график за поддръжка

В нашето кратко определение за планирана профилактика по-горе споменахме, че превантивната поддръжка се извършва периодично. Това може да означава, че задачите по поддръжката се извършват ежедневно, седмично, на две седмици, месечно, тримесечно, два пъти годишно или дори годишно. Това се нарича още, годишен план за превантивна поддръжка.

Естествено, времето за проверки и поддръжка ще варира в зависимост от конкретния актив. Това, което организациите често правят, е да прилагат събития, базирани на задействане, за да сигнализират кога трябва да се извърши поддръжка.

Например, знаете, че автомобилът ви трябва да бъде обслужен или след достигане на определен пробег, или след като е изминато определено разстояние. Машините и оборудването не са по-различни. Всяка от тях има уникална гаранция и продължителност на живота и трябва да се поддържа на различни интервали.

CMMS софтуерът е идеален за проследяване на тези задачи за поддръжка, защото уведомява мениджъра по поддръжката за въпросното събитие, което позволява да се предприемат своевременни действия за поддържане на актива, преди да се повреди.

4. Осигуряване на обучение по внедряване

Като мениджър по поддръжката, който отговаря за планирането на превантивната поддръжка, ще има много информация и данни, с които ще се сблъскате. От приоритетни цели до използване на CMMS система, това може да се превърне в трудна задача.

Ако обаче намирате тази задача за предизвикателна, не трябва да предполагате, че и вашият екип няма да се чувства по този начин. Ето защо е от съществено значение да се гарантира, че вашият екип по поддръжка е добре обучен да изпълнява превантивни задачи за поддръжка в съответствие с приоритетите, целите и ясните инструкции.

Те трябва да бъдат свързани с вашия CMMS софтуер и да знаят как да получават и актуализират работни поръчки. Те също така трябва да имат предвид най-добрите практики, когато изпълняват задача по поддръжката, така че вашата организация да може да се възползва от предимствата на оборудването, което работи като добре смазана машина.

5. Създайте контролен списък за превантивна поддръжка
 

За да сте сигурни, че всичко е наред, трябва да направите и контролен списък за превантивна поддръжка. Това означава, че всеки техник, работещ по задача, има списък с неща, които трябва да зачеркне. Всеки техник ще има контролен списък, който трябва да отбележи, докато работи по дадена задача и докато я завършва. Използването на този контролен списък ви позволява да потвърдите, че всичко е завършено и че няма пропуски в работата, която трябва да бъде свършена.

Можете да наблюдавате ключови показатели за ефективност (KPI) като средно време за ремонт, процент на планирана поддръжка и средно време между повреди с помощта на вашия контролен списък. Като най-добра практика, трябва също да сравните тези показатели с приоритетните цели, които сте си поставили в началото на процеса.

6. Наблюдавайте и правете корекции

Независимо дали използвате шаблон за план за превантивна поддръжка, или създавате свой собствен персонализиран план, важно е да запомните, че работата ви никога не е завършена.

Ще бъдете в непрекъснат цикъл на обратна връзка, чрез която наблюдавате напредъка си, използвате данни, за да стимулирате подобрения и решения, както и да правите корекции където е необходимо, въз основа на показателите за историята на поддръжката.

Това ще гарантира, че операциите по превантивна поддръжка на производствено съоръжение са безпроблемни и оптимизирани в полза на цялатa фирма.

Този процес, когато вашият екип извършва поддръжка и превантивна поддръжка, ще включва постоянна фина настройка и участието на всички включени в процеса, защото както техниците, така и висшето ръководство трябва да са наясно с всички промени, които се случват, за да могат да реагират съответно.

 

Ключови компоненти на успешното планиране на превантивната поддръжка

Успешното планиране на превантивната поддръжка предполага осъзнаване и разглеждане на няколко ключови компонента.

В раздела по-долу ще очертаем какви са тези компоненти и как най-добре можете да оптимизирате организационните си операции за гладко производство.

Участие на всички хора свързани с процеса

Получаването на подкрепата на всеки който участва в плана за превантивна поддръжка на оборудването, е съществен компонент на успеха.

Висшето ръководство и лицата, вземащи решения, трябва да разберат значението на икономиите на разходи, свързани с прилагането на план за превантивна поддръжка.

Точно както вашият висш мениджмънт трябва да одобри плана за превантивна поддръжка, така и вашият екип от техници, инженери и оператори.

Всеки трябва да е наясно какви са неговите роли и отговорности в процеса на извършване на превантивна поддръжка и също така трябва да знае как или кой е най-ефективният начин да го направи.

Ефективна екипна комуникация

Когато изпълнявате плана си за превантивна поддръжка, трябва също така да се уверите, че редовно и ясно комуникирате с вашия екип.

Със CMMS на ваше разположение можете да се възползвате от автоматизирани известия,  които членовете на вашия екип ще получават на своите смарт устройства, като например смарт часовници.

Когато всеки има яснота за това, което се очаква от тях, е по-малко вероятно да има неуспехи в комуникацията, което води до закъснения или неправилно извършена работа.

Ясната и ефективна комуникация в екип е от жизненоважно значение за успеха на текущия процес, който е вашият план за превантивна поддръжка в действие.

Изчерпателна инвентаризация на активите

Друг ключов компонент на успешния план за превантивна поддръжка е извършването на цялостен инвентар на активите. Това означава да знаете колкото е възможно повече за всяка част от оборудването което е под ваш контрол.

Това също така означава документиране на очакваната продължителност на живота на всяко оборудване, интервали за периодична поддръжка, както и всички резервни части, инструменти и оборудване, които вие и вашият екип за поддръжка ще трябва да използвате, за да сте сигурни, че те могат да извършват работата си безпроблемно.

Знаейки какви активи са в портфолиото ви, както и резервните части в инвентара, ви позволява да планирате по-добре напред, да избягвате дългото чакане за пристигането на резервни части и да осигурите по-плавен процес на поддръжка за всички участници.

Консистенция

Когато става въпрос за последователност, трябва да имате ясни KPI, които постоянно наблюдавате и проследявате.

Ако наблюдавате един KPI този месец и друг следващия месец, никога няма да имате ясна представа за състоянието на вашите машини и нивата на организационна производителност.

Измерването на KPI е добър начин да се гарантира, че редовно събирате данни и обратна връзка и правите необходимите корекции и модификации, за да сте сигурни, че целите за поддръжка на вашата организация винаги са на път.

Внедряване на CMMS

Последният компонент, който трябва да имате предвид, когато изграждате и създавате своя план за превантивна поддръжка, е внедряването на вашия CMMS.

CMMS има множество предимства и функционалности, сред които са: дефиниране на задачи за превантивна поддръжка, опростяване на създаването на работни поръчки, проследяване на разходите за поддръжка и работното време, свързани с дейностите по превантивно планиране и други.

Внедряването на CMMS ще позволи на вашата организация да увеличи надеждността на оборудването и да намали оперативните разходи и прекъсвания, които често се случват, когато възникнат непредвидени неизправности.

 

Предимства на планираната превантивна поддръжка

Има много ползи от превантивната поддръжка и планираната превантивна поддръжка.

Някои от тях са разгледани по-подробно по-долу.

·         Намалено време на престой на оборудването: Времето на престой на оборудването е времето, през което машината не работи поради неизправност или повреда, която е неочаквана и непланирана. Когато прилагате планирана превантивна поддръжка, вие гарантирате, че има много по-ниска честота на необходимостта от извършване на аварийни ремонти и поддръжка, което води до по-малко време на престой на оборудването.

·         По-висока производителност: От решаващо значение за повишаване на нивата на производителност е предприятието да работи като добре смазана. За да се случи това, трябва да се уверите, че вашите активи са напълно оперативни по всяко време. С планираната превантивна поддръжка можете да увеличите цялостната си организационна производителност, тъй като машините ви ще работят както и когато трябва, с малко или никакви смущения поради неизправности или аварии.

  • По-ниски разходи: Друго важно предимство на планираната превантивна поддръжка е, че тя може да доведе до по-ниски разходи за вашата организация. Когато един актив трябва да бъде поправен, той често изисква резервни части, време и човешки ресурс, които работят заедно, за да върнат актива към функционален капацитет. Въпреки това, всеки от тези аспекти има асоцирана с него цена. По този начин можете да се насладите на големи ползи за спестяване на разходи, когато машините ви работят както и когато трябва.
  • Повишена безопасност: С планираните стратегии и усилия за превантивна поддръжка ще намалите шанса за създаване на опасни условия на труд за членовете на вашия екип, както и ще сведете до минимум професионалните рискове, които биха могли да доведат до наранявания, злополуки или други непредвидени проблеми, свързани с безопасността. Това също е чудесна стратегия, която трябва да следвате, тъй като ви помага да останете по-изправни, когато се очакват одити на безопасността и други одити като част от изискванията за съответствие с нормативните изисквания на вашата организация.
  • По-добра удовлетвореност на клиентите: Колкото по-висока е производителността ви с по-бързи темпове и с по-високо качество с минимални дефекти, толкова по-големи са шансовете за повишаване на нивата на удовлетвореност на клиентите ви от вашите продукти. Това не само означава, че можете да се погрижите по-добре за съществуващите си клиенти. Това също така означава, че можете да се разширите до нови пазари и да мащабирате организацията си с по-бързи темпове, като по този начин помагате на бизнеса си да расте.

 

Получете перфектния план за превантивна поддръжка с Fabrico

fabrico website

Вече споменахме значението на внедряването на CMMS за изработване на вашия план за превантивна поддръжка.

Въпреки това, ако все още търсите идеалното решение, сте попаднали на правилното място.

CMMS на Fabrico е идеалният избор за производствени и индустриални среди, където машините и активите играят решаваща роля в оперативните и производствените изисквания на бизнеса.

Открийте функционалностите за превантивна поддръжка на Fabrico още днес! За да проучите по-подробно този инструмент за управление на поддръжката и да подобрите усилията си чрез мощен софтуер за превантивна поддръжка, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Извод

Когато става въпрос за превантивна поддръжка, от съществено значение е да имате солиден план,  за да сте сигурни, че вашата организация се възползва от непрекъснатите подобрения.

Един от най-добрите начини за постигане на тази цел е чрез прилагане на CMMS за проследяване на операциите по поддръжка, наред с други предимства.

Със CMMS на Fabrico вашите планове за поддръжка вече могат да получават подобрени подробности и данни, които могат да ви помогнат да вземате решения, базирани на тези данни, за по-голяма производителност.

 

Последно от блога

Още се колебаете?
Нека ви убедим!
Още се колебаете?

Планирайте среща с нашите експерти, които ще Ви демонстрират софтуера или директно се регистрирайте за безплатния план на Fabrico.
Не се изисква въвеждането на кредитна или дебитна карта!

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на `бисквитки`, докато ползвате до този уебсайт. За да научите повече за това как `бисквитките` се използват и управляват, моля, вижте нашата Политика за поверителност и Декларация за Бисквитките